Sevgi, fedakarlık, şefkat, bölüşme arzusu hatta konuşma kabiliyeti gibi birçok özelliklerin kazanıldığı yer ailedir. Muntazam bir aile hayatı yaşama imkanı bulamamış fertlerin deruni alemlerinde büyük rahatsızlıklar meydana geldiği müşahede edilmiştir. Mükemmel cemiyetler ancak mükemmel ailelerde teşekkül eder.

Yukarıdaki tespitler rahmetli Dilaver Cebeci’ye aittir. Her birinin altına koşulsuz imza atılır. Milletlerin var olması ve kültürlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında ailenin yeri ve önemi çok büyüktür. Beşeri ilişkilerde nasıl hareket edileceğinden, olağanüstü durumlardaki tepkilere kadar birçok eylem genellikle çocukluk yaşta ailelerden görüldüğü şekli ile gerçekleşecektir. Türk ailesinin gelenek ve göreneklerine bağlılığı, atasına saygısı ve küçüklerine sevgisi Batı toplumları tarafından hayretle karşılanmıştır. Ancak Türk aile yapısının sağlam temelleri emperyalist güçler tarafından da her zaman hedef olmuştur. Onlara göre; aile bağları kopmuş, dirlik ve düzeni olmayan bir Türk ailesi aynı zamanda bölünmüş ve parçalanmış bir Türk Devleti demektir.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odakları tarafından Türk ailesi, bir takım medya organları eliyle bazen bir dizi bazen bir yarışma programı ve bazen de bir çöpçatan programı vasıtasıyla hedef tahtasına konulmuştur. Türk’ün örf ve adetinde olmayan durumlar normal gösterilmeye çalışılarak kanıksatma yoluyla empoze edilmeye çalışılmaktadır.

Aile ve toplum için bir diğer büyük problemde uyuşturucu illetidir. Yalancı mutluluk vaat eden uyuşturucu tacirleri çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyerek hem Türk ailesini hem de Türk milletini bu yöntemle yok etmek istemektedirler. Her ne pahasına olursa olsun gençlerimize birey, toplum ve devlet olarak sahip çıkarak geleceğimizi korumak en temel görevimiz olmalıdır.

Unutulmaması gerekir ki; sigara ve benzeri tütün mamulleri de toplumumuzdan mümkün mertebe uzaklaştırılmalıdır. Sigaradaki zararlı maddeler hücrelerde tahribat yaparak kansere yol açacak ve gelecek nesillerde kansere yakalanma riski daha yüksek olacağı bir gerçektir.

 

Türk ailesi yukarıda saydığımız tehlikeler karşısında evlatlarını ve dolayısıyla geleceğimizi korumalı ve tedbirleri almalıdır. Burada ailelerin vazifesinin önemini vurgulayarak rahmetli Arvasi’nin şu sözlerine kulak verelim; Türk ailesinin bir vazifesi de, milli kültürün, milli ülkülerin ve milli tarihin temel değerlerini genç nesillere aktarmak, çocuklarımıza dini ve milli değerlerimizin içinde kalarak şahsiyet kazandırmaktır. Aile, bu vazifesini yaptığı müddetçe millete ölüm yoktur. Türk ailesi, asla yabancılara benzemeye çalışmamalı, milli ve islami değerlerimizi taviz vermeden yaşamalıdır. Aileler kültür emperyalizmi karşısında yıkılmaz birer kale durumuna gelmelidir.


İsim
E-Posta
Yorum Başlığı
Güvenlik Kodu
Yorum yazmak için üstteki alanı kullanabilirsiniz.